Radno vrijeme:

Ponedeljak: 08:00 am - 16:00 pm
Utorak: 08:00 am - 16:00 pm
Srijeda: 08:00 am - 16:00 pm
Četvrtak: 08:00 am - 16:00 pm
Petak: 08:00 am - 16:00 pm
Besplatna konsultacija

O nama

Karpos - Agencija za naplatu štete

              Ako  vam treba  pomoc  pri naplati od osiguranja bilo da se radi o  materijalnoj ili nematerijalnoj steti  a ne znate kako da ostvarite svoja prava,bojite se nepravedne  isplate osigurane sume i ne zelite da cekate godinama da se naplatite,zelite da izbjegnete troskove placanja advokata ili pristarsnih vjestacenja angazovanih od strane osiguranja onda ste na pravom mjestu jer smo mi  specializovana Agencija za naplatu potrazivanja od osiguravajucih kuca  koja brzo i profesionalno napravi vezu izmedu ostecenog i odgovornih za isplatu stete (tj  od osiguravajucih kuce ), te organizujemo cjelokupni postupak potraživanja nankade štete za oštećenika počev od procjene štete od strane   sudskih vjestaka i pravnog osnova, obračuna štete i konačno postavljanja odštetnog zahtjeva prema odgovornima.
Ignorantia iuris nocet (nepoznavanje zakona škodi)

Namera ove latinske izreke jeste da se onaj ko krši propise ne može pozvati na to da ih ne poznaje. To znači da će se zakon primenjivati jednako na one koji ga poznaju, kao i na one koji ga ne poznaju.

U velikoj se meri ova izreka, ali sa sasvim drugačijim značenjem može primeniti na osobe koje pretrpe štetu. Drugačije značenje se ogleda u tome što će oni koji zakon poznaju svoja prava ostvariti, a oni koji ga ne poznaju – neće. Odavno je poznato da je novcem moguće izraziti svaku vrednost, pa čak i onu nematerijalnu, što u prevodu na običan svakodnevni jezik znači:

  • AKO ONAJ KO PRETRPI ŠTETU ZNA DA IMA PRAVO DA TRAŽI NAKNADU ŠTETE, AKO ZNA OD KOGA, ŠTA, KAKO I KOLIKO – NOVAC ĆE DOBITI, ODNOSNO…
  • AKO ONAJ KO PRETRPI ŠTETU NE ZNA DA IMA PRAVO NA POTRAŽIVANJE, A NAKON TOGA NE ZNA OD KOGA, ŠTA, KAKO I KOLIKO – NOVAC NEĆE DOBITI ILI ĆE GA DOBITI U MNOGO MANJEM IZNOSU OD ONOG KOJEG BI TREBAO I MOGAO DA DOBIJE.

Kada se radi o materijalnoj šteti još i nekako, no kada je u pitanju nematerijalna šteta koja se ogleda u mukama zbog zadobijenih povreda – nikako. Nepošteno, ali je tako. Dobra strana života leži u tome što nikada ne postoje samo krajnosti. One, istina postoje, ali samo kao poslednja – za mnoge jedina vidljiva mogućnost. Umeće je, osim krajnosti, znati da se iskoristi sve ono što se nađe između njih.

Ako govorimo o prosečno inteligentnom građaninu Bosne i Hercegovine bez obzira na stepen obrazovanja (a to po Gausovoj krivulji iznosi 96% stanovništva) sa sigurnošću možemo reći sledeće:

62% građana ne zna u kojim slučajevima ima pravo na naknadu štete;
22% građana načelno zna kada ima pravo, ali ne poznaje postupak koji im omogućava da to svoje pravo ostvari;
15% građana zna svoje pravo i okvirno poznaje postupak, ali nema predstavu o tome koji iznos može da ostvari;
1% građana u celosti ostvari svoja prava.

Od navedenog broja 76% građana nema finansijskih mogućnosti da naknadi štetu u punom opsegu zbog skupih i dugotrajnih sudskih postupaka u kojima se u pravilu izvode različita veštačenja, pa utoliko pristaje na iznose naknade koji su daleko manji od onih koje bi mogli da ostvare doslednom i upornom primenom zakona.

Shvativši ovako nepovoljan odnos između potencijalnih i ostvarenih mogućnosti oštećenih lica agencija „Karpos d.o.o“ je odlučila da se bavi sa vasim rjesavanjem pitanja o naplati stete od osiguravajucih kuca sa zadatkom da svakom povređenom ili oštećenom koji sam ne zna ili ne može da ostvari to svoje pravo omogući naknadu u punom iznosu u skladu sa zakonom.

Naši klijenti:

  • Svi učesnici u saobraćaju nebitno da li imaju osiguranje ili ne ( pješaci, biciklisti, vozači, suvozači, putnici u vozilu)
  • Sva školska djeca koja imaju kolektivno osiguranje učenika od posljedica nezgode
  • Svi radnici koji imaju zaključeno kolektivno osiguranje ranika od posljedica nezdgode
  • Sva lica koja su pretrpjela bilo koji vid štete, a da iza toga postoji nečija odgovornost
  • Svi sportasi kao i amateri rekreativci ameteri ukoliko imaju osiguranje.......
  • itd

KOJU  VRSTU STETE MOZETE NAPLATITI

SVU MATERIJALNU I NEMATERIJALNU STETU.

        

Materijalna šteta.

Materijalna (imovinska) šteta se sastoji u uništenju, delimičnoj šteti, onemogućavanju ili otežavanju upotrebe stvari, ili u nekoj smetnji zbog čije uklanjanje iziskuje troškove kojih u suprotnom ne bi bilo. Osiguravajuće društvo štetnika je dužno da oštećenom licu nadoknadi štetu koju je prouzrokovao njen osiguranik. Materijalna šteta može nastati i u slučaju povrede, ako je ta povreda povukla nesposobnost za rad ili troškove lečenja. Slučajevi materijalne štete kod telesne povrede ili oštećenja zdravlja su:

- troškovi lečenja,

- propuštena (izgubljena) zarada

- troškovi povećane potrebe usled povrede.

- renta (buduća izguljena zarada)

- tuđ pomoć i nega

Stvarna šteta

Stvarna šteta je neko umanjenje imovine (smanjenje aktive ili povećanje pasive).

Izgubljena dobit

Izgubljena dobit nije svaka dobit kojoj se neko nada, već samo ona koja se osnovano mogla očekivati prema redovnom toku stvari ili posebnim okolnostima, a koje je sprečeno štetnikovom radnjom.

Potrebna dokumentacija

Obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji možete dobiti pozivom na brojeve telefona iz KONTAKTA.

Nematerijalna šteta

Nematerijalna (neimovinska) šteta (član 200 ZOO) nastaje usled umanjenja životne aktivnosti, pretrpljenog straha, fizičkih bolova , estetske naruženosti, duševnog bola zbog smrti bliskog lica, duševnog bola zbog naročito teškog invaliditeta bliskog lica.

Fizički bol i pretrpljeni strah se opravdava intenzitetom i dužinom trajanja,

Estetska naruženost se opravdava narušavanjem izgleda oštećenog (trajni ožiljci, amputacija, hramajući hod, ogrničeni pokreti…)

Duševni bol se opravdava umanjenjem životnih i radnih aktivnosti, teškog invaliditeta, gubitkom bliske osobe…

Karpos d.o.o je agencija visokokvalifikovanog profila koja uspešno pruža usluge u skladu sa realnim potrebama klijenta i pričinjene (pretrpljene) štete.

Agenciju čine stručnjaci iz oblasti prava i osiguranja, veštaci iz oblasti medicine, saobraćaja, mašinstva i građevinarstva. Na ovaj način obezbeđujemo kvalitetnu i profesionalnu uslugu u ostvarivanju prava oštećenih na naknadu štete po osnovu osiguranog slučaja odnosno štetnog događaja.

Nematerijalna šteta se procjenjuje na osnovu vještačenje sudskog vještaka medicinske struke, a u skladu sa zakonom, strukom i sudskom praksom. Da bi jedno lice bilo sigurno kolika je visina nastale štete na tijelu čovjeka svakako treba vještačiti po ovom osnovu, a na osnovu vještačenje je jedino moguće napraviti obračun štete. To je osnovni i najvažniji razlog zbog kojeg se klijent treba odlučiti za nas.

Ova vještačenja su skupa, nisu dostupna klijentima ili ih klijenti uopšte ne traže, tako nikada nisu sigurni kolika je stvarna nastala šteta koja se treba potraživati, ili su osuđeni na vještačenje koje naprave pristrasne osobe koje su praćena od strane osgiuravajućih društava. Tako klijent za naknadu traži i pristaje na „nešto“ a da uopće nije siguran koliko je to, ili pak nije zadovoljan pa prigovara na ponuđeni iznos, bez pravog saznanja o tome kolika je stvarna štete, nešto mu se poveća ponuda i on je zadovoljan. A stvarna šteta je i do deset puta veća.

Naši klijenti su sigurni da je to što radimo ispravno, u skladu sa zakonom, sigurni su da nema nagodbi, pregovora ili dogovora mimo njihove volje i sve im je transparentno predočeno kako na početku tako i na kraju postupka.
Karpos doo ima stalnog sudskog vještaka medicinske struke čiji je stav osnova za obračun nematerijalne štete, i naši klijenti su upoznati sa postupkom i stvarnim vrijednostima nastale štete.

Karpos doo ima stalnog sudskog vještaka saobraćajne struke, čiji je stav takodjer od izuzetnog značaja za obračun nematerijalne i materijalne štete, te određivanja osnovanosti određenog odštetnog zdahtjeva.
Karpos doo ima stalnog vještaka mašinske struke – čiji stav je od izuzetnog značaja za obračun materijalne štete.
I na kraju Karpos doo za eventualne sudske sporove u postupku potraživanja naknade štete angažuje tim iskusnih advokata čije su  specijalnosti naplate naknade šteta.

Naši klijenti su zadovoljni klijenti zato što:

- sve troškove postupka snosi Karpos doo
- zato što klijent ne treba nikakav novac za sudska vještačenja, advokatske troškove ili bilo kakve druge troškove unaprijed kako bi otpočeo postupak potraživanja naknade štete
- zato što na kraju postupka dobiju svu dokumentaciju koja je nastala tokom postupka, teko u našim odnosima nema mjesta sumnji.

 

 

image description